Μετάβαση στο περιεχόμενο

Agregador de Contenidos Agregador de Contenidos

Plan de convivencia y prevención del acoso escolar.

PRIMARIA

FASE 1. Inscripción de CENTROS

Instrucciones:

  • Debe realizarse por parte del componente del EQUIPO DIRECTIVO que será el responsable del grupo.
  • El grupo constará como mínimo de TRES integrantes.
  • La inscripción del resto de participantes es OBLIGATORIA en esta fase.
  • Si deseas inscribir a más de 6 miembros del equipo, por favor, escribe un correo de solicitud a tic.crif@educa.madrid.org

NOTA: Se recuerda que el resto de docentes que integran el grupo deben inscribirse de manera INDIVIDUAL en la FASE 2 de la inscripción.

Φόρμα Web Φόρμα Web

Formulario de inscripción del centro
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Κείμενο προς προσδιορισμό Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ