Μετάβαση στο περιεχόμενο

Agregador de Contenidos Agregador de Contenidos

Inscripción Plan de Convivencia de Centro

INSTRUCCIONES

FASE 1. Inscripción del CENTRO

  • Debe realizarse por parte del componente del EQUIPO DIRECTIVO que será el responsable del grupo, rellenando el formulario de la derecha.
  • El grupo constará de un mínimo de 3 participantes y máximo de 6.
  • TODOS los docentes que integran el grupo deben inscribirse de manera INDIVIDUAL en la fase 2.

FASE 2. Inscripción INDIVIDUAL

avisoTodos los participantes deberán acceder, de forma individual, a la plataforma de inscripciones y finalizar su proceso.

Φόρμα Web Φόρμα Web

Formulario de inscripción del CENTRO
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Κείμενο προς προσδιορισμό Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ Ανανέωση ΕΙΚΌΝΑΣ